ویدئو کَست

وید‌يوهای کوتاه، بهترین شیرینی همراه با قهوه اول صبح ;)

first-screen
iOS

معرفی ARKit، محاسبه فاصله و چالشها و نکات

19 شهریور 96 6 دقیقه و 23 ثانیه
first-screen

معرفی ARKit، محاسبه فاصله و چالشها و نکات

19 شهریور 96 6 دقیقه و 23 ثانیه
first-screen

معرفی ARKit، محاسبه فاصله و چالشها و نکات

19 شهریور 96 6 دقیقه و 23 ثانیه