98

مثل زئوس مارکداون بنویسیم

Tools Markdown Editor مارکداون

امن کردن MongoDB در دو گام

Mongo Database Docker Mongo NodeJs Mongoose Security Docker داکر

97

اصول ۵ گانه SOLID - مقدماتی

ProgrammingFundamental SOLID SOLID DependencyManagement CleanCode

انسان خردمند - تاریخ مختصر بشر!

Book کتاب انسان تاریخ جامعه‌شناسی فلسفه

کمربند خود را محکم ببندید، این یک پرواز آزمایشی است!

iOS کاربردی آموزش Test TestFlight

قدرت پنهان console در توسعه جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت کاربردی JavaScript console ES6

دسترسی به Nested Objectها در JavaScript

جاوا اسکریپت کاربردی JavaScript ES6

96

Promise تابحال هیچوقت انقدر آسون نبوده

جاوا اسکریپت آموزش Prmise RxJs JavaScript ES6

فایربیس ۱: سرویس Firebase Cloud Messaging

فایربیس آموزش Google Firebase Android

با Firebase مشکلاتتان را به آتش بکشید!

فایربیس معرفی Google Firebase Android iOS WebApplication

بهبود رابط کاربری با BottomNavigationView

چالش رابط کاربری متریال دیزاین Android UI BottomNavigationView

انیمیشن در اندروید با Lottie

ابزار تجربه کاربری Android UI Animation Lottie

استفاده از انیمیشن در توسعه اپلیکیشن

ابزار تجربه کاربری Android iOS ReactNative UI Animation Lottie

گرفتن نام‌کاربری گیتهابی که توسط فرد دیگری قبلا ثبت شده

Tips راه‌حل Github گیتهاب

95

برنامه نویسی ۲ نفره

برنامه نویسی مقاله اسکرام اجایل مدیریت پروژه نرم‌افزاری

اینترنت اشیا، به سبک گیتار Sensus

موسیقی راک اینترنت اشیاء گیتار گیتار الکتریک ابزار